<span class='f16'>Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng 2</span><br>18 Nguyễn Chí Thanh - phường Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - DakLak <span class='f16'>Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng 2</span><br>18 Nguyễn Chí Thanh - phường Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - DakLak <span class='f16'>Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm BIDIPHAR</span><br> <span class='f16'>Nhà máy URC VSIP I</span><br> <span class='f16'>Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng 1</span><br>17 Nguyễn Chí Thanh - phường Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - DakLak <span class='f16'>Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng 1</span><br>17 Nguyễn Chí Thanh - phường Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - DakLak