AHU SAIVER

Xem chi tiết

Chiller giải nhiệt gió AMAC

Xem chi tiết

Máy ĐHKK âm trần SDB

Xem chi tiết

Máy ĐHKK ống gió đặt sàn BAC

  Xem chi tiết

Máy ĐHKK âm trần ống gió

Máy ĐHKK âm trần THM

Lưu lượng gió: từ 400 cfm đến 1,700 cfm

Công suất lạnh: từ 12,000 Btu/h đến 60,000 Btu/h

Xem chi tiết
Máy ĐHKK âm trần BIC

Lưu lượng gió: từ 400 cfm đến 1600 cfm

Công suất lạnh: từ 12,000 Btu/h đến 60,000 Btu/h

Xem chi tiết