AHU SAIVER

Xem chi tiết

Chiller giải nhiệt gió AMAC

Xem chi tiết

Máy ĐHKK âm trần SDB

Xem chi tiết

Máy ĐHKK ống gió đặt sàn BAC

  Xem chi tiết

Dàn lạnh FCU

FCU âm trần SDF

Lưu lượng gió: từ 1,300 cfm đến 9,600 cfm

Công suất lạnh: từ 11,200 Btu/h đến 293,000 Btu/h

Xem chi tiết
FCU âm trần SFC

Lưu lượng gió: từ 300cfm đến 1200 cfm

Công suất lạnh: từ 10,300 Btu/h đến 37,300 Btu/h

Xem chi tiết